Ozorków, 95-035 Łódzkie, ul. Wyszyńskiego 4
Infolinia: 793 220 630 (Pon-Pt 9.00 - 15.00)
E-mail: biuro@onyxlazienka.pl (Pon-Pt 7.00 - 15.00)

Zwroty i reklamacjeCzy mogę zwrócić zakupiony towar?

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Z towaru zakupionego w naszym sklepie mogą Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

Jak mogę zwrócić towar?

 • Wypełnij formularz zwrotu towaru pobierz formularz i prześlij go na adres biuro@onyxlazienka.pl . Poczekaj na kontakt pracownika naszego sklepu, który potwierdzi przyjęcie Twojego zgłoszenia. 
 • Wyślij zwracany produkt wraz z powyższym oświadczeniem na adres:
  ONYX Robert Mucha
  ul. Łęczycka 73
  95-035 Ozorków

Stan zwracanego towaru

Zgodnie z ustawą: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych czy niesprawnych, muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie gwarancji lub z tytułu rękojmi.

Reklamacje

Reklamacje dotyczącą wad towaru lub braków części składowych zamówienia Kupujący powinien zgłosić Sklepowi pod adresem: biuro@onyxlazienka.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać poniższe podpunkty:

1.  Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego.

2.  Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.

3.  Zdjęcie opisywanej wady.

4.  Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.  Opis przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.

6.  Dowód zakupu.

7.  Zdjęcie lub skan ewentualnego protokołu szkody spisanego z kurierem doręczającym.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. W przypadku uzasadnionej reklamacji każda wymiana i wysyłka jest na koszt sprzedawcy. Możliwość skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość  skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o  sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują  się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce  „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Dla przedsiębiorstw czas na reklamację wynosi 12 miesięcy.

Podsumowanie

 • Towar można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.
 • Jeżeli okres 14 dni kończy się w weekend lub święto, termin przechodzi na następny dzień roboczy.
 • Zwrot towaru do sklepu odbywa się na koszt Klienta.
 • Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru.
 • Klient otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu towaru, z reguły do 3-5 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do sklepu.
 • Przed odesłaniem towaru do sklepu należy dobrze go zabezpieczyć.